Πεντελικό Μάρμαρο

Πεντελικό Μάρμαρο

Η ιστορία των λατομείων της Πεντέλης ανάγεται στα αρχαία χρόνια.