Τραβερτίνο/Όνυχας Traonyx

Τραβερτίνο/Όνυχας Traonyx

Χρώμα

Πολύχρωμο

Χαρακτηριστικά

Με νερά

Είδος Πετρώματος

Τραβερτίνο
Διαστάσεις (Μήκος x Πλάτος x Ύψος) 0 x 0 x 0
Βάρος 0